Jézushoz való viszonyunk

Jézussal kapcsolatos elképzelések, tanulmányok, kutatások fóruma
Kornel
Adminisztrátor
Hozzászólások: 173
Csatlakozott: 2014.02.14. 14:55

Jézushoz való viszonyunk

Hozzászólás Szerző: Kornel »

Minthogy arra a felismerésre, belátásra, meggyőződésre jutottunk, hogy az ő tanításai Istenről, az emberről, Isten és ember kapcsolatáról igazak, ezért őt tanítónknak, mesterünknek tekintjük.

silverman
Hozzászólások: 18
Csatlakozott: 2014.06.26. 08:10

Re: Jézushoz való viszonyunk

Hozzászólás Szerző: silverman »

Üdvözletem!
:)

Kicsoda Jézus?
Valóban létezett?

Vagy csak egy név, akihez a forrongó messinaizmusban Pál munkássága után életrajzot rittyentenek, mert meg van írva címmel?
Vagy csak egy gyűjtőnév, akihez már létező "bölcs" mondásokat összegyűjtenek?
"Hillél alapelve az volt:

"Ami neked nem esnék jól, azt ne tedd felbarátodnak" Erre mondta, hogy tulajdonképpen ez a Tóra alapja, a többi csak magyarázat és variáció." Naftali Kraus A Talmud bölcsei 43. oldal

Hillél i.sz. 10 ben hunyt el.

A tékozzló fiú örökségi vitája Sammáj rabbi és jonatán ben uziél közt zajlott le.

az apa mindent megtesz amit fia kér tőle- choni rabbi

a szálka és a gerenda johannán rabbi mondása, aki hillél tanítványa volt elvileg Jézus kortársa.

rabbi eleizer - szabad e szombaton megvédeni a juhot az oroszlántól? miért csak ezt kérdezitek miért nem azt hogy szabda a pásztort megvédeni szombaton az orszlántól? (ki a fontosabb az állat vagy az ember,szombat)

Kapásból asszociálhatunk, rögtön, már ebből az 5 mondásból Jézusnak tulajdonított mondásokra.

a Misnát i.sz.220 örül zárták le, semmi konkrétumot nem tud Jézusról.

i.e. 104 körüli időkre tesznek egy igen buta názáretit (érdekes mód latinul ide van írva Jézus neve holott csak mindehol másként héberül vannak a nevek). a szanhedrin történtekeben mikor a farizeusok ki voltak űzve Jeruzsálemből, ez utóbbi szöveg a IV században keletkezett a Gemárában.

a páli hit a pogányok közt terjedt és a "tudatlan" diaszpóra zsidóságban! a páli hiléll-gamáliéli humanizmus, platóni ideológiával fűszerezve és a tóra szeretet törvényeivel összekötve volt az első keresztények hitvilága, és a messiáshit, a kereszténység tehát Pál kérügmájából nőtt ki.

a tórát tehát a talmudi hagyomány darbjaival becsempészik az evangéliumba a diszpóra zsidóság megtérítése miatt pontatlanul és hamis megfeleltetésekkel, ebből készül el a Jézus sztori (az ószövis megfeletetéseket már 100 oldalon leírtam).

Az evangéliumok tehát a páli levelek után keletkeznek jóval, és 400 körül nyerik el formájukat, tükrözve a fentebb vázolt hitet.
Ez a hit alapozza meg az egyházat, aki 1600 ÉVEN keresztül uralkodhat hatalommal az egész ismert világban, és bizonyos szempontból uralkodik most is.

továbbá:

Minden tanítást igaznak tartunk, amik az ő neve alatt futnak?

Esetleg különbséget lehet tenni a tanításokon belül?

Hogyan körvonalaznátok a különbségtételeket?

silverman
Hozzászólások: 18
Csatlakozott: 2014.06.26. 08:10

Re: Jézushoz való viszonyunk

Hozzászólás Szerző: silverman »

Tamás írásában a következőket olvashatjuk:

"Jézus, ha szembesített is valakit saját gonoszságával, hamisságával, kicsinységével, soha
nem átkozta meg az illet ő t és soha nem tett olyat, hogy ennek az illet ő re nézve végzetes
következményei lettek volna."

nézzük a következőket:

1. aki azt mondja embertársára bolond, méltó a gyehenna tüzére...mt 5,22

van egy tucat ilyen, szívesen kigyűjtögetem őket ha lesz időm.

Feladat az volna, hogy az ellentmondást feloldjuk, vagy indokoljuk, hogy miért nincs. Az, hogy nem Jézus mondta, nem elegendő mondás indok nélkül.

(Hozzátenném, hogy az írás szelleméhez és nem a szó szerinti szoros értelmezéshez kapcsolódóan írtam ezt a hsz-t.)

sorra vehetnénk a gonosz jézusi mondásokat, és cáfolhatnánk azokat, ha tudjuk. Ha pedig nem tudjuk, akkor ne nyilatkozzunk úgy globálisan, és ne hivatkozzunk egyetemlegesen jézusi beszédekre, hogy mi magunk nem tekintünk globálisan azokra, mert az olvasó akkor azt hiheti, hogy nem is ismerjük az evangéliumokat.

silverman
Hozzászólások: 18
Csatlakozott: 2014.06.26. 08:10

Re: Jézushoz való viszonyunk

Hozzászólás Szerző: silverman »

további magyarázat szükséges:

"Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik"

"És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők."

Kornel
Adminisztrátor
Hozzászólások: 173
Csatlakozott: 2014.02.14. 14:55

Re: Jézushoz való viszonyunk

Hozzászólás Szerző: Kornel »

silverman írta: Kicsoda Jézus?
Valóban létezett?
Jézus létezésében nem kételkedek, függetlenül attól, hogy a róla szóló iratok tanúskodása elég megbízhatatlan. Ha Jézus tanítását jobban megfigyeled, és helyesen szétválasztod a hozzáadott szövegektől, az Istenről alkotott valós képet leginkább az övében találod meg. Egy válogató módszerben lehet olyan kritikus hiba, amely által egy igaz tanítás is figyelmen kívül hagyható szólásmondássá változik. Például párhuzamos gondolatok elhangzása más bölcsekkel nem jelentik azt, hogy egy író egyértelműen toldotta azokat Jézus szájába, mivel Jézus hangoztathatott más bölcsekkel hasonló gondolatokat, ha azok a valóságot képesek tükrözni.
Jézus tanításának egyediségét éppen a korabeli környezet ellenséges szellemi légköre határozza meg, amely indokolja is halálát, függetlenül attól, hogy a halálának leírói mekkora tévedéseket fűznek hozzá a történetéhez.
silverman írta: a Misnát i.sz.220 örül zárták le, semmi konkrétumot nem tud Jézusról.
A Misnának nem feladata olyan személyről megemlékezésben foglalkozni, aki előtte nem igazolható Mózesi tekintélyként. Jézus tanításában léteznek Mózest bíráló elemek, ezért ugyanúgy a feledés homályába merítik, mint Mózes ezer más bírálóját.
Az evangéliumok tehát a páli levelek után keletkeznek jóval, és 400 körül nyerik el formájukat
Az evangéliumok nem Pál után keletkeznek, hanem vele párhuzamosan, ezt bizonyítják a Pál teológiától független vagy azzal ellentétes értelmű szövegek léte az írásaikban. Az evangéliumok forrásanyagát egy Páltól független szellemi irányzatú júdeai mozgalom szolgáltatja, amelynek létéről maga Pál is beszámol, nem egyszer. A júdeai mozgalom nem a megváltóról (véres emberáldozat szükségessége), hanem a messiásról (emberáldozat nélküli szabadítóról) beszél, ez alapvető nézetbeli különbség, amely kizárja, hogy az evangéliumok forrásanyagát Páli eredetre vezessük vissza.
Hogy teljes írt anyagot csak a 3. századból tudsz elővenni, ez nem cáfolja azt, hogy az evangéliumok forrásanyagát ne az első századból származtassuk.
Minden tanítást igaznak tartunk, amik az ő neve alatt futnak?
Mivel a Jézus anyagot olyan emberek írták le, akik hol tévedésből, hol valamilyen teológiai alátámasztást szolgáló célzattal fogalmazták meg a mondanivalójukat, szükséges nekünk alapos vizsgálat alá vetnünk a szövegeket, és éppen ezt tűzte ki platformunk célként.
Hogyan körvonalaznátok a különbségtételeket?
Alapvetően Jézus tanításának Mózeshez és Pálhoz való viszonyát érdemes vizsgálni, mert ezektől való eltérés alapozza meg Jézus különleges jelentőségét, ha Mózesben egy téves istenképet, Pálban pedig egy téves Krisztus fogalmat vélünk felfedezni.

Kornel
Adminisztrátor
Hozzászólások: 173
Csatlakozott: 2014.02.14. 14:55

Re: Jézushoz való viszonyunk

Hozzászólás Szerző: Kornel »

silverman írta: sorra vehetnénk a gonosz jézusi mondásokat, és cáfolhatnánk azokat, ha tudjuk.
Nem érdemes soronként értelmezni a mondatokat, mivel a szövegkörnyezet, vagy Jézus tanításának megértett lényege akár azonnal hitelteleníteni tudja az adott sort, és nem tekintheted akkor Jézustól eredőnek. A cél először Jézus tanításának a befolyásolásoktól mentes lényegének megértése, ami után könnyebben tudott eldönteni az adott sor illeszkedő vagy ellentétes voltát. Ha annyit el tudsz fogadni, hogy Jézus meggyilkolását egy helyes istenkép terjesztése készítette elő, és nem mondjuk az írástudók irigykedése, akkor az ennek nyilvánvalóan ellentmondó gondolatokkal könnyebben tudsz leszámolni, főleg ha annak másutt maga Jézus is hangot ad.

Tomm
Hozzászólások: 5
Csatlakozott: 2014.07.13. 09:34

Re: Jézushoz való viszonyunk

Hozzászólás Szerző: Tomm »

A Jézusnak tulajdonított, úgynevezett "gonosz" mondások tény-állításokat közölnek (amelyek vagy igazak, vagy nem), és nem szándékot fejeznek ki. Én nem azt állítottam, hogy Jézus ne közölt volna kellemetlen tényeket az emberekkel, hanem azt, hogy senkinek nem ártott, illetve senkit nem átkozott meg, azaz nem fejezet ki ártás szándékát. Óriási Különbség van a "neked bizony rossz lesz" és a "neked pedig legyen rossz" között!
üdv.
T

grimasz
Hozzászólások: 21
Csatlakozott: 2014.07.11. 15:08

Re: Jézushoz való viszonyunk

Hozzászólás Szerző: grimasz »

Szia Tomm!
Írtad: ,,Óriási Különbség van a "neked bizony rossz lesz" és a "neked pedig legyen rossz" között!"

,,És meglátva egy fügefát az út mellett, oda méne hozzá, és nem talála azon semmit, hanem csak levelet; és monda annak: Gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne teremjen. És a fügefa azonnal elszárada."

Üdv.: grimasz

Tomm
Hozzászólások: 5
Csatlakozott: 2014.07.13. 09:34

Re: Jézushoz való viszonyunk

Hozzászólás Szerző: Tomm »

És?

grimasz
Hozzászólások: 21
Csatlakozott: 2014.07.11. 15:08

Re: Jézushoz való viszonyunk

Hozzászólás Szerző: grimasz »

Tomm írta:És?

Megátkozta a fát.

Válasz küldése