Jézus vagy Pál?

Jézussal kapcsolatos elképzelések, tanulmányok, kutatások fóruma
Kornel
Adminisztrátor
Hozzászólások: 173
Csatlakozott: 2014.02.14. 14:55

Jézus vagy Pál?

Hozzászólás Szerző: Kornel »

Vitaindítónak vázolom Pál apostol lényegesebb eltéréseit Jézus tanításaitól.
1. Hit általi megigazulás az igazság megismerése helyett
2. Test és lélek ellenségeskedése a sötétség megszüntetése helyett
3. Krisztus váltsághalála vagy Isten megbocsátása
4. A mózesi törvény betöltése vagy Jézus igazságainak betöltése
5. Egyházi elöljárók vezetése vagy Isten Lelkének vezetése
6. Kárhozattól való félelem vagy az Isten szeretete

Részletesebb magyarázatot találtok az alábbi linken:
http://jezusvagypal.andreanum.hu/

silverman
Hozzászólások: 18
Csatlakozott: 2014.06.26. 08:10

Re: Jézus vagy Pál?

Hozzászólás Szerző: silverman »

Máté 5,20: "Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába."

A Jézus vagy Pál tanulmány ezzel az idézettel kezdődik.
Az ezt követő részhez hiányoznak elsősorban az alapvető fogalom meghatározások, mondhatni, vajmi kevés köze van a bevezetőnek az idézethez.
Alapvető kérdésekkel kellene kezdeni, vagy elhagyni az idézetet.
Fogalom meghatározások:
igazság:?
írástudók, farizeusok:?
mennyek országa:?
Továbbá:
Az idézet kitől származik, mikor, honnan, kiknek, mi célból, mi okból?
ha ezek tisztázva vannak, akkor kezdődhet a hozzá írt szakasz.

Kornel
Adminisztrátor
Hozzászólások: 173
Csatlakozott: 2014.02.14. 14:55

Re: Jézus vagy Pál?

Hozzászólás Szerző: Kornel »

silverman írta:... vajmi kevés köze van a bevezetőnek az idézethez...
Mivel az idézet maga mottóként van feltüntetve, a maga hétköznapi értelmezésével szolgál előhanggal a bevezetőhöz. Ez pedig egyszerűen annyi, hogy a mennyek országához nem elég a bibliai írások tudományos szintű ismerete. A bevezető ezt fejti ki, hogy a biblia ismerői mennyire akadályozzák azt a munkát amit a Szent Lélek végez az Istennel való kapcsolat kialakítására.

grimasz
Hozzászólások: 21
Csatlakozott: 2014.07.11. 15:08

Re: Jézus vagy Pál?

Hozzászólás Szerző: grimasz »

Írtad:,,...a biblia ismerői mennyire akadályozzák azt a munkát amit a Szent Lélek végez az Istennel való kapcsolat kialakítására"

A Biblia ismerői és megértői (!) sutba vágják a Bibliát, és Istenre figyelnek.

Kornel
Adminisztrátor
Hozzászólások: 173
Csatlakozott: 2014.02.14. 14:55

Re: Jézus vagy Pál?

Hozzászólás Szerző: Kornel »

A biblia ismerői alatt a biblikus írástudókat értettem, akik nem vágják sutba a Bibliát, és ismeretük Istenről bizony csak "betű" marad.

grimasz
Hozzászólások: 21
Csatlakozott: 2014.07.11. 15:08

Re: Jézus vagy Pál?

Hozzászólás Szerző: grimasz »

Kornel írta:A biblia ismerői alatt a biblikus írástudókat értettem, akik nem vágják sutba a Bibliát, és ismeretük Istenről bizony csak "betű" marad.
A Biblia betű szerint sem Istenről való ismeretet tartalmaz. Egy bosszúálló, gonoszkodó valakiről szól, aki képtelen a megbocsátásra. A Bibliát a szegény nép megfélemlítésére írták, íratták a mindenkori hatalomban lévő emberek. Az egyház, a papság mindig a hatalom eszmei támasztéka volt. A tévútra vezetett vallásos emberektől csak annyit kéne megkérdezni, hogy a Biblia istene miért nem tud megbocsátani. A valódi, igaz Isten-e az, aki nem bocsát meg?

Kornel
Adminisztrátor
Hozzászólások: 173
Csatlakozott: 2014.02.14. 14:55

Re: Jézus vagy Pál?

Hozzászólás Szerző: Kornel »

grimasz írta: ...A Biblia betű szerint sem Istenről való ismeretet tartalmaz. Egy bosszúálló, gonoszkodó valakiről szól, aki képtelen a megbocsátásra...
A Biblia összetettebb írásmű annál, hogy kizárólag egy bosszúálló Istenben gondolkodjunk. Jézus tanításában meg lehet találni a helyes istenképet, amely nem a bosszúállásban gyönyörködik. Ezért beszélek válogatásról, mert az írások szerkesztésekor összekevert kétféle képet meg kell tudnunk különböztetni. Ha két puzzle kockáit összekavarod, nem tud kijönni belőle egy darab egységes kép, csak zavaros lesz amit kiraksz. Ha sikerül szétválasztani a kockákat, az eredeti puzzle kirakható lesz.

silverman
Hozzászólások: 18
Csatlakozott: 2014.06.26. 08:10

Re: Jézus vagy Pál?

Hozzászólás Szerző: silverman »

szia! :)

rég láttalak, hiányoztál!

szeretném tudni, hol tartassz....

nekem van ám egy weboldalam is.
:)

puszi
Silverman

grimasz
Hozzászólások: 21
Csatlakozott: 2014.07.11. 15:08

Re: Jézus vagy Pál?

Hozzászólás Szerző: grimasz »

silverman írta:szia! :)

rég láttalak, hiányoztál!

szeretném tudni, hol tartassz....

nekem van ám egy weboldalam is.
:)

puszi
Silverman
Szia! Hogy hol tartok? Ott, hogy kidobtam a Bibliát. Szomorú vagyok amiatt, hogy még ma is milliókat téveszt meg ez a könyv, és hogy micsoda képmutatás folyik a világban, milyen nagy a harc a hatalomért, hogy a másik embertől elvegyék a szabadságot és nyomorba döntsék, hogy saját maguknak halmozzanak fel ... A természet felé fordultam. Rengeteget lehet tanulni belőle az élet teremtőjéről és fenntartójáról (nem a Biblia istenéről). Ti is hiányoztok nekem! :)

Kornélnak:
Igen,szerintem is hasznos a kockázás és megpróbálni kirakni a puzlet. A szortírozás után csak néhány jézusi kocka marad. A többi kidobandó kockából viszont megértjük, mi folyik a mi bolygónkon. Hogy ezt meg tudjuk tenni, tényleg eretnekké kell válnunk.

silverman
Hozzászólások: 18
Csatlakozott: 2014.06.26. 08:10

Re: Jézus vagy Pál?

Hozzászólás Szerző: silverman »

Máté 26,28: "Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kionttatik bűnöknek bocsánatára"

ennél a résznél fontosnak tartanám kiemelni a következőket:

A Messiás szövetségkötése

Jézusnak tulajdonítják a vérrel való új szövetség megkötését, Mózes, Pál, Zakariás és főleg Jeremiás próféta alapján készült el.

„Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté a népre, és monda: Ímé a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött ti veletek, mindama beszédek szerint.” II. Mózes 24:8

„Sőt a veled való szövetségnek véréért a te foglyaidat is kibocsátom a kútból, a melyben nincs víz.” Zak. 9:11

„Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.” Jeremiás 31: 31-34

„Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.” Máté 26:28

„És monda nékik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, a mely sokakért kiontatik.” Márk 14:24

„Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik.” Lukács 22:20

„És örökkévaló szövetséget kötök velök, hogy nem fordulok el tőlök és a velök való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívökbe, hogy el ne távozzanak tőlem.” Jeremiás 32:40

Nagy a valószínűsége annak, hogy az evangéliumokba a Pál apostol hatására került be az úrvacsora története:

„Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.” I. Kor. 11:23-26

Pál egyéb szövegei is bekerültek az evangéliumba:

„Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.” Rom. 2:1

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.” Máté 7:1-2

Válasz küldése